Spotkanie w Niezwojowicach pt. NASZA HISTORIA – NASZA WOLNOŚĆ.

Miejscem spotkania była Zagroda Edukacyjna „Pszczółki” w Niezwojowicach, gdzie zgromadzono różnego rodzaju eksponaty związane z historią Polski, między innymi makietę Panoramy Racławickiej. W spotkanie z dziećmi z krakowskich szkół próbowaliśmy odpowiedzieć na następujące pytania: czy historia związana z wydarzeniami w Polsce na przestrzeni wieków miała wpływ na odzyskanie Wolności w 1918 roku, czy nasze narodowe cechy jak duma, odwaga, waleczność pomogły nam w odzyskaniu Wolności, jaką rolę odegrali Wielcy Polacy w drodze do Wolności, czy wspólne działanie obywatelskie były znaczące w odzyskaniu Wolności, jak my dzisiaj żyjący współcześnie możemy chronić i pielęgnować naszą Wolność. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Uczestnikom spotkania zaprezentowano i omówiono grafiki, które powstały specjalnie na potrzeby projektu a które mają na celu uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Na zakończenie wszystkim wręczono Śpiewnik Pieśni Patriotycznych i Pakiet Dojrzałego Obywatela. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób.Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.