Stowarzyszenie ROTA

Połączenie indywidualności jednostki i siły grupy; działalność lokalna wpływająca na całe społeczeństwo – to nasza recepta na rozwój Polski.

 

Czym się zajmujemy 

Łączymy ludzi aktywnych, chcących dzielić się z innymi wiedzą i życzliwością. Tych, którzy chcą doskonalić siebie i innych, edukować, pomagać, opiniować, komentować, promować dobre praktyki i zachowania. Rozwój opieramy na obywatelskiej odpowiedzialności, tolerancji i zwykłej, ludzkiej życzliwości.

Razem tworzymy Stowarzyszenie „ROTA…” – Ruch Obywatelski Tradycja i Aktywność.

Misja

Misją Stowarzyszenia “ROTA…” jest budowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez własne inicjatywy wpływa na rozwój Polski. U podstaw naszej działalności leżą wartości wynikające z naszej historii i tradycji, ale i patriotyzmu jutra. Nie szukamy podziałów, a podkreślamy to, co nas jednoczy. Zauważamy różnice, ale stawiamy na równość i wspólne działanie.

Wizja

Być jedną z czołowych w Polsce organizacji pozarządowych, skupiającą liderów społeczności lokalnych w całym kraju, inspirującą aktywistów do działalności na rzecz rozwoju Polski i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Stale inwestować w wiedzę i umiejętności ludzi, wpływając na postęp naszego kraju i jego mieszkańców.