30. Rok Wolności

W oparciu o doświadczenia i na bazie inicjatyw Razem ’89 oraz wraz z uczestnikami inicjatywy Nasza Niepodległa – stworzyliśmy przestrzeń dedykowaną WOLNOŚCI – Inicjatywę 30. Rok Wolności.

 

Integrując działania organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu związane z 30-leciem wolności pokazywaliśmy możliwości i szanse jakie WOLNOŚĆ ze sobą niesie oraz z jaką odpowiedzialnością się to łączy.

Główne wątki prowadzonej przez nas narracji dot. WOLNOŚCI związane były z kluczowymi wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie przełomu (Okrągły Stół, Wybory 4 czerwca, Powołanie rządu Mazowieckiego, Ogłoszenie Planu Balcerowicza) i w trakcie minionych 30 lat (przystąpienie do NATO, wejście do UE).

Jedną z kluczowych grup docelowych naszych działań było młode pokolenie „<30 lat” – jest to grupa społeczna będąca głównym beneficjentem zmian zachodzących po ’89 roku, a równocześnie jest to grupa mająca najmniejszą świadomość ich znaczenia.
(link)