Nasza Niepodległa

Stowarzyszenie “ROTA…” wraz z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi stworzyło Inicjatywę „Nasza Niepodległa”.

Celem wspólnego działania było podejmowanie i promowanie przedsięwzięć na rzecz społecznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W ramach Inicjatywy stworzona została przestrzeń wymiany idei, wizji i doświadczeń między różnymi środowiskami i organizacjami – www.naszaniepodlegla.org.pl

Prowadzenie Sekretariatu Inicjatywy powierzone zostało naszemu Stowarzyszeniu.

W ramach Inicjatywy ROTA zrealizowała szereg projektów, m.in.: Historia kołem się toczy, Rozmowy o niepodległej.