Obchodzi nas wolność

Projekt służący budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

 

W ramach projektu zorganizowanych zostało na terenie Małopolski:

– Jedenaście spotkań pod tytułem „Obdarowani wolnością”. Podczas spotkań lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości”. Uczestnicy spotkań otrzymali „pakiety obywatelskie”.

– Czternaście akcji pod wspólną nazwą „Obejście”, które przygotowywały społeczności lokalne do świadomego świętowania obchodów 100-lecia Niepodległości w formule obywatelskiej inicjatywy porządkowania zaniedbanych przestrzeni publicznych (zbieranie śmieci, pielęgnacja grobów, pomników, obelisków, kapliczek, tablic pamiątkowych) i dekorowania ich symbolami narodowymi. Przywracanie pamięci o przeszłości służyło upowszechnianiu wiedzy na temat historii Polski i budowania wolnych „małych ojczyzn”. Akcja została przeprowadzona w weekend poprzedzający dzień 11 listopada, tj. 9-10 listopad 2018.