Rok Samorządności 2020

Założonym celem działań w 2020 roku jest wzmocnienie polskiej demokracji lokalnej, w tym przede wszystkim samorządów terytorialnych. Chcemy to zrobić poprzez koncentrację na wychowaniu obywatelskim młodego pokolenia, wzrastającego po roku 1989, które nie doświadczyło braku wolności i samorządności, nie miało doświadczenia życia PRL i trudnej transformacji systemowej.

 Przypominanie historii ostatnich 30 lat będzie tylko pretekstem do pracy z młodymi nakierowanej na: zwiększenie ich wrażliwości społecznej, większe upodmiotowienie obywatelskie i lepsze zakorzenienie w wartościach społeczeństwa obywatelskiego.


Chcemy zatem uświadomić młodym obywatelom, jak wiele zależy od ich aktywności społecznej, obywatelskiej, politycznej (w tym wyborczej) i ich „patriotyzmu codziennego trudu”. Chcemy przekazać im wiarę w wartości, zgodnie z którymi Polska funkcjonowała i rozwijała się od roku 1989 i była doskonalona przez wszystkie kolejne ekipy polityczne i rządowe.


Chcemy z młodymi rozmawiać o wartościach leżących u podłoża demokracji, takich jak: samorządność, wolność, solidarność, praworządność, sprawiedliwość, otwartość i tolerancja.


Współtworzymy koalicję ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 powołaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz społeczną Inicjatywę 30. ROK WOLNOŚCI w związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce. Do koalicji należą organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.
(link)