(Współ)praca 1989-2019

Na zlecenie Stowarzyszenia opracowywany został materiał dotyczący najważniejszych dokonań wszystkich rządów okresu 1989-2019 zatytułowany „(WSPÓŁ)PRACA 1989-2019”.

Opracowanie to historyczno-socjologiczne ujęcie tego, co przez ostatnie trzydzieści lat realizowały kolejne rządy. Zasadniczym przesłaniem opracowania jest aby pokazywać to co łączyło działania kolejnych ekip rządzących. Jego przystępny język zdecydowanie ułatwi lekturę czytelnikom w wieku szkolnym. Zasadniczym założeniem opracowania była też neutralność polityczna, jaką kierował się autor w doborze kamieni milowych.

Pełne opracowanie zamieszczono na stronie http://rokwolnosci.pl/material/wspolpraca-1989-2019/.

W oparciu o ten materiał powstał również spot edukacyjny.