W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

W ramach drugiego zadania „Obejście” – przeprowadzono 14 akcji świadomego przygotowania do świętowania obchodów 100-lecia Niepodległości w formule obywatelskiej inicjatywy porządkowania zaniedbanych przestrzeni publicznych (zbieranie śmieci, pielęgnacja grobów, pomników, obelisków, kapliczek, tablic pamiątkowych) i dekorowania ich symbolami narodowymi. Przywracanie pamięci o przeszłości służyć będzie upowszechnianiu wiedzy na temat historii, upowszechnianiu wiedzy o procesach budowania wolnych „małych ojczyzn”, organizacji wspólnot samorządowych i rozumienia pojęcia wolności i umiejętnego z niej korzystania w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Akcja została przeprowadzona w weekend poprzedzający dzień 11 listopada, tj. 9-10 listopad 2018.
W ramach celu przeprowadzono 14 akcji porządkowania i dekorowania miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości tj.:

1. Cmentarz wojenny nr 300 w Rajbrocie.
2. Cmentarz wojenny nr 303 w Rajbrocie.
3. Cmentarz wojenny nr 304 w Łąkcie Górnej.
4. Cmentarz wojenny w Wiśniczu.
5. Cmentarz wojenny nr 316 w Gawłowie.
6. Cmentarz wojenny w Lipnicy Murowanej.
7. Cmentarz wojenny w Łosiu.
8. Cmentarz parafialny w Ropie – mogiły żołnierskie.
9. Pomnik Grunwaldzki w Lipnicy Murowanej.
10. Pomnik żołnierzy AK w Ropie.
11. Miejsce pamięci o partyzantach AK w Podchełmiu.
12. Krzyż AK na górze Ropskiej.
13. Kaplica partyzantów pod Klimkówką.
14. Cmentarz partyzantów przy drodze Bielanka – Gorlice.

W akcję przygotowania dekoracji i sprzątania zaangażowanych było ok. 50 osób w tym dzieci i młodzież. Wszystkim serdecznie dziękujemy.