Stowarzyszenie ROTA wsparło finansowo hostel interwencyjny dla uchodźców z Ukrainy.
Hostel rozpoczął działalność kilka dni po wybuchu wojny. Gościli w nim uchodźcy z Ukrainy różnych narodowości: w sumie blisko 700 osób z 39 krajów.

Powstanie hostelu było spontanicznym przedsięwzięciem kilku organizacji pozarządowych wspartym przez około stu wolontariuszy. Fenomen tego działania wzbudzał duże zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych.
Hostel zapewniał uchodźcom schronienie i podstawowe potrzeby życiowe oraz wsparcie materialne, prawne, psychologiczne, informacyjne, logistyczne.
Udzielenie wsparcia tej inicjatywie przez Stowarzyszenie ROTA było możliwe dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/KIK.warszawa/posts/5724413430920823
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-hostel-dla-uchodzcow-nieukrainskich-5659911?fbclid=IwAR2hhEQh-mACvhuOjs6lM-fUU2jp5PoEz1W7TRqVF2qehvkqDsvr7spfe78
https://fb.watch/dQ3ZYRK18N/