Przypadające na ten rok rocznice wydarzeń sprzed 30 lat (powstanie samorządów), a nawet 40 lat (powstanie Solidarności), są dla nas pretekstem żeby porozmawiać z młodymi ludźmi o wartościach, które były i są ważne dla społeczeństwa: wolność, samorządność, solidarność.

W tym roku kontynuujemy Inicjatywę 30. Rok Wolności (www.rokwolnosci.pl) i działamy w ramach Koalicji Rok Samorządności (www.roksamorzadnosci.pl). Dlatego rozpoczęliśmy cykl warsztatów „Wolność – Samorządność – Solidarność”, w trakcie których chcemy się wzajemnie uczyć jak dziś można rozumieć te wartości i jak na ich kanwie budować przyszłość kolejnych pokoleń.

Adresatami warsztatów są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ich nauczyciele oraz studenci. Naszym celem jest rozbudzenie zaangażowania młodych uczestników warsztatów o aktywność obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu, a także korzystania z prawa wyborczego. Warsztaty mają też za zadanie przygotowanie nauczycieli i przyszłych nauczycieli (aktualnych studentów) do bycia mentorami wobec uczniów i pracy z nimi metodami interaktywnymi, w duchu wartości społeczeństwa demokratycznego.

Ze względu na sytuację w kraju, w najbliższych miesiącach, warsztaty prowadzimy za pośrednictwem internetu. W związku z tym zostały one podzielone na trzy części: pierwsze spotkanie (2 godziny); „praca domowa” w podgrupach (w ciągu 3 dni); drugie spotkanie (2 godziny).

Szukamy 12-16 osobowych grup młodzieży wraz z nauczycielem/ami, chętnych do udziału w naszych warsztatach w maju i w czerwcu. Prosimy o kontakt na: rokwolnosci@gmail.com, na Facebooku (https://www.facebook.com/rokwolnosci/) lub telefonicznie (tel. 607 301 539).