Spotkanie w Lipnicy Murowanej.

W świąteczne popołudnie w dniu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, zaproszono wspólnie z Gminnym Domem Kultury i Szkołą Podstawową w Lipnicy Murowanej, plenerowe spotkanie w formie ogniska obywatelskiego w czasie którego, przedstawiono historię legionistów zmarłych w lipnickim szpitalu polowym i pochowanych na cmentarzu wojskowym wspólnie z Austriakami i Rosjanami. Spotkanie wzbogacił program artystyczny o patriotycznym charakterze i wspólne śpiewanie pieśni. Na zakończenie w przemarszu na cmentarz z biało-czerwoną flagą i kwiatami, uczczono poległych żołnierzy. Podjęto równocześnie inicjatywę odrestaurowania dwóch nagrobków legionistów z „odnalezionej” historii. W trakcie spotkania rozdano śpiewniki pieśni patriotycznych i Pakiety Dojrzałego Obywatela. W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 osób.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

1. „Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.