Spotkanie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Spotkanie odbyło się Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Celem spotkania była debata podczas której uczestnicy podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami w prowadzeniu aktywności nazywanej oddolną czy społecznościową. Poddano analizie pracę na rzecz Polski dziś, zastanawiano się gdzie dziś spotykamy najwięcej problemów i co chcielibyśmy zmienić w relacjach z samorządem: dzielnicowym, miejskimi, gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ze służbami czy instytucjami działającymi na terenie województwa małopolskiego. Poruszono również problem, jak wykorzystajmy nasze doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak negatywne, żeby sformułować propozycje narzędzi czy metod, które uproszczą życie oraz sprawią, że nie zmarnuje się żadna dobra idea służąca budowie społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy otrzymali śpiewniki pieśni patriotycznych i Pakiety Dojrzałego Obywatela. Na zakończenie zaproszono gości i uczestników na poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

1. „Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.