Spotkanie roku w Pieczonogach pt. SKARBY Z SZUFLADY

W Domu Seniora odbyło się spotkanie pt. „Skarby z szuflady – wspomnienia o wspólnych inicjatywach społeczno-gospodarczych, budujących jednocześnie Społeczeństwo Obywatelskie”. Spotkanie odbyło się w formie wspomnień ludzi z dużym życiowym doświadczeniem, którzy odnajdują w „szufladach swojej pamięci” prawdziwe skarby, wiedzę i doświadczenia życiowe, którymi chcą się podzielić z innymi, chcą je uratować od zapomnienia , zagubienia we współczesnym nowoczesnym, technologicznym świecie. W trakcie spotkania podjęliśmy próbę odpowiedzi na zagadnienia związane z budową społeczeństwa obywatelskiego: czy realizacja wspólnych inwestycji ( budowa domu ludowego , remizy strażackiej, wodociągu, gazociągu……itp), tworzyło jednocześnie wspólnotę, odpowiedzialność, szacunek i poszanowanie dla wspólnego dobra, czy łatwiej jest budować społeczeństwo obywatelskie w małych społecznościach, czy w dużych miastach, kiedy było łatwiej tworzyć wspólnotę – dzisiaj, kiedy jest szybka komunikacja, nowoczesne technologie i środki pomocowe, czy dużo wcześniej, kiedy ludzie byli „bliżej siebie”, kiedy bardziej potrzebowali siebie, jak młodemu pokoleniu zaszczepić i przekazywać wartości obywatelskie. Tym razem ludzie dojrzali, na bazie swoich doświadczeń życiowych i historii odnieśli się do znaczenia obywatelskości w życiu codziennym. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani Śpiewnikiem Pieśni Patriotycznych i Pakietem Dojrzałego Obywatela. Uczestnikom spotkania zaprezentowano i omówiono grafiki, które powstały specjalnie na potrzeby projektu a które mają na celu uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości. W spotkaniu wzięło udział ok 50 osób.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.