Spotkanie w Ropie w Ośrodku Wsparcia Osób Starszych pt. SKARBY Z SZUFLADY – HISTORIE MAŁYCH OJCZYZN.

Uczestnikami spotkania było 30 osobowa grupa seniorów „poszukujących” „skarbów z szuflady” nie tylko w swojej pamięci, ale również skarby materialne w postaci starych fotografii, czasopism, książek, wierszy , itp. W czasie spotkania przeplatały się historie małych Ojczyzn związane z wojną, okupacją hitlerowską, ale również z realizacją wspólnych inicjatyw takich jak budowa OSP, kościoła, gazociągu, czy udział w życiu kulturalnym. Realizacja wspólnych inicjatyw, budowała jednocześnie więź i wspólnotę obywatelską. Uczestnicy spotkania dyskutowali również w jaki sposób i w jakiej formie przekazywać młodemu pokoleniu nie tylko historię, ale przede wszystkim ideę promowania i tworzenia wspólnot w małych środowiskach, opartych na nieprzemijających wartościach moralnych, społecznych i patriotycznych. Uczestnikom spotkania zaprezentowano i omówiono grafiki, które powstały specjalnie na potrzeby projektu a które mają na celu uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Na zakończenie spotkania wszystkich uczestników obdarowano Śpiewnikiem Pieśni Patriotycznych i Pakietem Dojrzałego Obywatela i zaproszono na poczęstunek.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.