Spotkanie w Brzesku pt. PRACA, PRAWDA, SZACUNEK W DARZE DLA NIEPODLEGŁEJ.

Spotkanie odbyło się w auli Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Na początku spotkania zaproszonych gości przywitała kapela „Pastuszkowe granie” ze Szczurowej. Następnie Dr. Piotr Duda przedstawił wprowadzenie do filmu który następnie został wyświetlony. Film ten nosi tytuł „PRAWDĄ i PRACA” i opowiada historię Albina Goetza Okocimskiego. Film został przygotowany i wykonany przez młodzież z Brzeskich szkół średnich. Po wyświetleniu filmu zaproszono gości specjalnych na scenę do panelu dyskusyjnego pt. „OBDAROWANI WOLNOŚCIĄ”. W panelu wzięli udział: Dr Piotr Duda – nauczyciel, społecznik, radny miejski, Andrzej Potępa – starosta brzeski, Dawid Reczek, uczeń, autor filmu, Vitalina i Michał Pastuchowie – znawcy kultury ludowej, muzyki i stroju, twórcy i kierownicy kapeli „Pastuszkowe granie”, Jan Poniński – Prezes Stowarzyszenia ROTA. W trakcie całego spotkania na scenie można było zobaczyć stroje ludowe z okresu ostatnich 100 lat, które wypożyczyliśmy specjalnie na spotkanie jak również grafiki opracowane przez stowarzyszenie. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie do foyer centrum na poczęstunek. Przy wyjściu każdy uczestnik otrzymał Śpiewnik Pieśni Patriotycznych i Pakiet Dojrzałego Obywatela. W spotkaniu uczestniczyło ok. 330 osób w tym dzieci, młodzież i harcerze z Brzeska i okolic.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.