Spotkanie w Starym Sączu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania – Ośrodku OPOKA

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób, działających w sposób nieformalnie przy ośrodku OPOKA pod przewodnictwem księdza Michała Drożdża. Dyskutowano na temat wolności, jej pielęgnowania, jej pojmowania przez poszczególne grupy i osoby indywidualne. Zastanawiano się też nad granicami wolności, jak bardzo obchodzi na wolność i jak obdarowani wolnością powinniśmy ją szanować. Ksiądz Michał Drożdż w swoim komentarzu podsumował spotkanie, a wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promujące projekt w tym: Śpiewnikiem Pieśni Patriotycznych i Pakietem Dojrzałego Obywatela. Uczestnikom spotkania zaprezentowano i omówiono grafiki, które powstały specjalnie na potrzeby projektu a które mają na celu uczczenie 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszenie na kolację.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.