Spotkanie pt. „Czy dziecko może być dobrym obywatelem”.

W Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się spotkanie pt. „Czy dziecko może być dobrym obywatelem”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób, dzieci, młodzież i ich rodzice. W ożywionej dyskusji młodzi ludzie mówili o ich możliwościach uczestniczenia w życiu obywatelskim. Pilność w nauce, kultywowanie tradycji poprzez udział w zespołach i grupach regionalnych, szanowanie wspólnego dobra, dbanie o środowisko naturalne, to bardzo ważne działania patriotyczne, w których mogą aktywnie uczestniczyć obywatele w każdym wieku – od Przedszkola po Dom Seniora. Przedstawiono i omówiono grafiki przygotowane przez stowarzyszenie. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani mikołajkowym podarunkiem – Śpiewnikiem Pieśni Patriotycznych i Pakietem Dojrzałego Obywatela – które przyjęli z wielką radością. Na zakończenie spotkania uczestnicy zwiedzili wystawę w Domu Ludowym związaną z rocznicą 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obchodzi Nas wolność”. Jest ono częścią pierwszego zadania: „Obdarowani wolnością”.
W ramach projektu „Obchodzi Nas wolność” przeprowadzono 2 spójne zadania w kilkunastu miejscach Małopolski, służące budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości związanych z takimi pojęciami, jak m.in. tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, odpowiedzialność, współpraca, otwartość, wolność, obywatelskość, ojczyzna, afirmacja wolności, możliwości, szacunek dla pracy.

„Obdarowani wolnością” – cykl sieciowych 11 spotkań w czasie których lokalne społeczności przygotowały i przedstawiły własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach brali udział mieszkańcy lokalnych wspólnot w których były one organizowane, wraz z autorytetami lokalnymi. Spotkania były prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane były specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.