Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy Stowarzyszenie ROTA wspiera Inicjatywę Wyprawiamy DobroInicjatywa Wyprawiamy Dobro to wynik nieodpartej potrzeby niesienia pomocy Ukraińcom i Ukrainkom dotkniętym wojną. W wyniku trwającego konfliktu dotychczas...
Warsztaty WSS

Warsztaty WSS

Warsztaty "Wolność – Samorządność – Solidarność" Inspiracja do zaprojektowania warsztatów o takiej właśnie tematyce były przypadające na lata 2019-2020 rocznice: odzyskania wolności, ustanowienia samorządu, powstania Solidarności. Warsztaty „Wolność – Samorządność –...
Pomagajmy pomagającym

Pomagajmy pomagającym

Pomagajmy pomagającym W ramach akcji „Pomagajmy pomagającym” zachęcamy do włączenia się w pomoc dla organizacji pozarządowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a tym samym zaprzestały realizacji bardzo wartościowych i potrzebnych społecznie...
„Wolność – Samorządność – Solidarność”!

„Wolność – Samorządność – Solidarność”!

Inicjatywa Rok Wolności zaprasza na warsztaty „Wolność – Samorządność – Solidarność”! W tym roku kontynuujemy Inicjatywę 30. Rok Wolności (www.rokwolnosci.pl) i działamy w ramach Koalicji Rok Samorządności (www.roksamorzadnosci.pl). Dlatego rozpoczęliśmy cykl...
Rok Samorządności 2020

Rok Samorządności 2020

Rok Samorządności 2020 Założonym celem działań w 2020 roku jest wzmocnienie polskiej demokracji lokalnej, w tym przede wszystkim samorządów terytorialnych. Chcemy to zrobić poprzez koncentrację na wychowaniu obywatelskim młodego pokolenia, wzrastającego po roku 1989,...