Pomagamy pomagającym uchodźcom

Pomagamy pomagającym uchodźcom

Stowarzyszenie ROTA wsparło finansowo hostel interwencyjny dla uchodźców z Ukrainy. Hostel rozpoczął działalność kilka dni po wybuchu wojny. Gościli w nim uchodźcy z Ukrainy różnych narodowości: w sumie blisko 700 osób z 39 krajów. Powstanie hostelu było spontanicznym...
Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy

Wyprawiamy Dobro – wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy Stowarzyszenie ROTA wspiera Inicjatywę Wyprawiamy DobroInicjatywa Wyprawiamy Dobro to wynik nieodpartej potrzeby niesienia pomocy Ukraińcom i Ukrainkom dotkniętym wojną. W wyniku trwającego konfliktu dotychczas...
Warsztaty WSS

Warsztaty WSS

Warsztaty "Wolność – Samorządność – Solidarność" Inspiracja do zaprojektowania warsztatów o takiej właśnie tematyce były przypadające na lata 2019-2020 rocznice: odzyskania wolności, ustanowienia samorządu, powstania Solidarności. Warsztaty „Wolność – Samorządność –...
Pomagajmy pomagającym

Pomagajmy pomagającym

Pomagajmy pomagającym W ramach akcji „Pomagajmy pomagającym” zachęcamy do włączenia się w pomoc dla organizacji pozarządowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a tym samym zaprzestały realizacji bardzo wartościowych i potrzebnych społecznie...
„Wolność – Samorządność – Solidarność”!

„Wolność – Samorządność – Solidarność”!

Inicjatywa Rok Wolności zaprasza na warsztaty „Wolność – Samorządność – Solidarność”! W tym roku kontynuujemy Inicjatywę 30. Rok Wolności (www.rokwolnosci.pl) i działamy w ramach Koalicji Rok Samorządności (www.roksamorzadnosci.pl). Dlatego rozpoczęliśmy cykl...